Enkele van de meest gehoorde islamitische uitdrukkingen zijn:

 • Bismillaahie Rah'maanie Rah'iem = In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
  Deze zin wordt bijna overal voor gebruikt:
  Lezen van de Koran, voor het slapen gaan, het eten, naar buiten gaan, enz.

 • Al-H'amdoelillah = Alle lof en dank is voor Allah.
  Men moet zich voor alle handelingen tot Allah wenden, en geen enkel goed werk aan zichzelf toeschrijven.
  Het is achteloos genoeg om een beloning te vragen voor een handeling die je niet verricht hebt.
  Allah is immers de Schepper van jou en je acties.
  Tevens zegt men dit als anderen bepaalde lichamelijke ‘gebreken' van je benadrukken.
  Niemand vindt het leuk om tot vervelends toe op die manier onder de aandacht gebracht te worden.
  Op opmerkingen als: "Wat ben je toch klein van stuk"; "Wat ben je toch lang" kan men reageren met:
  "Al-H'amdoelillah".
  Allah heeft ieder mens perfect geschapen.
 • Allahoe Akbar = Allah is de Allergrootste..
 • Allahoe A'lam = Allah is de Alwetende, Allah weet het het best.
  "...Boven elke wetende, staat de Alwetende."
  (Heilige Koran 12:76 ; Joesof)
 • Amien = Dit zegt men o.a. aan het einde van een doe'aa (smeekbede).
 • A'oedhoe¬† Billah (ie-mienashaitaanir-radjiem) = Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (tegen Satan, de verworpene).
  Dit zegt men als men verleid wordt door de Sjaitaan (de duivel).
  Bijvoorbeeld :als je woede voelt opkomen; als je de neiging krijgt om te roddelen of als je slechte jaloezie voelt opkomen. We zoeken dus bescherming bij Allah tegen onze slechte eigenschappen.
 • As-Salaamoe ‘Aleikoem = Vrede zij met jou.
  Dit is de vredesgroet die men geeft aan een moslim..

  "En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven, tot u komen, zeg dan: ‘As-Salamoe ‘Aleikoem' (Vrede zij met jou). (Heilige Koran 6:54; Al-An‘aam)

  "Het is aanbevolen iedere geloofsgenoot te groeten, bekend of onbekend."
 • Wa 'Aleikoem Salaam (Wa Rah'matoellahi Wa Barakaatoeh) = En met jou zij de vrede (en Allah's barmhartigheid en Zijn zegeningen)..
  Dit is het antwoord op de vredesgroet van een moslim.

  "En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geeft deze althans terug."
  (Heilige Koran 4:86; An-Nisa)
 • Wa 'Aleikoem = Ook zo, Voor u hetzelfde.
  Dit is het antwoord op de vredesgroet van een niet-moslim.
 • Astaghfiroellah = Moge Allah mij vergeven.
 • Bismillaah = In naam van Allah..
  Dit wordt gezegd als een moslim een bepaald werk begint, bijvoorbeeld als men samen begint te eten.
 • Barak Allah = Zegeningen van Allah
 • Djazak Allah = Moge Allah je belonen..
 • Fi Amanillah = Moge Allah je beschermen (afscheidsgroet).
 • Fi Sabilillah = Op Allah's weg, voor de zaak van Allah.
 • Inna Lillaahi Wa Inna Ilaihi Radji'oen = We behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren.
  Dit zegt men zodra men hoort dat een moslimbroeder of -zuster overleden is of als hem een ramp overkomt.
 • Inshaa-e Allah = Alleen als Allah het wil, met Allah's welbehagen..
  "En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen doen, zonder (erbij te zeggen): 'Inshaa-e Allah'.
 • La Ilaaha Ill Allah = Er is geen andere god dan Allah.
 • La H'awla wa la Qoewwata Iella Billaah = Er is geen macht en geen kracht buiten dat van Allah.
 • Marh'aban = Welkom. Maak het je gemakkelijk.
 • Sjafak Allah = Moge Allah je genezen.
  Sjafaka Allah zegt men tegen een man/jongen.
  Sjafakie Allah zegt men tegen een vrouw/meisje
 • Soebh'an Allah = Verheven is Allah.
  Uitdrukking van verbazing of verwondering, bij het zien van iets ongewoons.
 • Qadr Allah = het lot van Allah, het heeft zo moeten zijn.
  (Al-Qadr = voorbestemming).

  Aboe Hoeraira (ra) vertelde dat Allah's boodschapper zei: "...als iets (in de vorm van problemen) je overkomt, zeg dan niet: "Als ik dat niet had gedaan, was dat en dat niet gebeurd', maar zeg: " Qadr Allah " (Allah deed wat hij had bepaald om te doen)...
  (Gedeelte van een hadith = overlevering)