Een arme man verdiende zijn brood door dagbladen te verkopen.op een dag vond hij een gouden armbad terwijl hij zijn dagbladen verkocht.. De armband was kostbaar. Het was versierd met waardevolle stenen. Hij rende onmiddellijk naar een persagentschap en gaf een advertentie uit dat hij een gouden armband had gevonden.
De volgende dag kwam de eigenaar van de armband. De eigenaar van de armband was een toerist en hij vroeg aan de arme man:
- "je kon dit zonder de krant te verwittigen ook verkopen,
hij brengt veel op. waarom heb je je dat niet gedaan?"
De arme man keek de toerist aan en zei:
-"geld is goed, mooi; ik hou ook van geld, maar ik hou meer van Allah"
en zei verder:
-"ook al heeft niemand mij gezien toen ik de armband vond, Allah heeft mij gezien."
Schenk al je vertrouwen aan onze schepper toe en onthoud het woord van Allah