Alles wat omgeven is met vriendelijkheid is aantrekkelijk en al hetgeen waarin dit ontbreekt bederft. Als je iemand ontmoet en je glimlacht naar hem en je zegt iets vriendelijks, dan laat je een eigenschap van een echt succesvol iemand zien. Deze karaktereigenschap zien we zelfs terug bij een bij. Als een bij op een bloem neerstrijkt (om een praktische reden) dan vernielt hij de bloem niet, omdat Allah vriendelijkheid beloont met dat wat Hij geeft voor vriendelijkheid. De persoonlijkheden van sommige mensen zijn net als een magneet. Zij trekken een ieder die dichtbij is aan, doordat ze geliefd zijn om hun vriendelijke woorden, hun goede manieren en hun nobele daden.
Het verkrijgen van die vriendschap van anderen is een kunst die beheerst wordt door degenen die grootmoedig en vroom zijn; zij worden constant omgeven door een groep mensen. Alleen al hun aanwezigheid tijdens een bijeenkomst van mensen, is een zegen. En wanneer zij afwezig zijn, worden ze gemist en wordt er naar hen gevraagd. Deze gezegende mensen hebben een gedragscode die luidt:”.. Beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.” (Soerat Foesilat 41:34).
Zij verwijderen de kwaadaardigheid bij anderen door middel van oprechtheid, vergevensgezindheid en vriendelijkheid. Zij vergeten het kwaad dat hen is aangedaan en zij herinneren zich het goede dat zij ontvangen hebben. Bedrog en harde woorden mogen tegen hen gericht zijn, maar zulke woorden passeren hun oren zonder deze te betreden en vervolgen hun weg zonder ooit terug te keren. Zij verkeren in een staat van rust. Mensen in het algemeen, en moslims in het bijzonder, zijn gevrijwaard van elk kwaad afkomstig van hun handen. De profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Een moslim is degene voor wiens tong en handen de moslims veilig zijn en de gelovige is degene die anderen vertrouwen over hun leven en rijkdom (overgeleverd door Moesliem).
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei verder: Waarlijk, Allah heeft mij opgedragen om contact te houden met degenen die mij verlaten, degene te vergeven die mij onrecht aandoet en te geven aan degenen die mij onthouden.
Uit het boek: Laa tah’zan (treur niet) van Sheikh Aa-iedh Ibn Abdiellaah Al Qarniey