Je bent op gegroeid in een islamitisch gezin, je geloof is niet zo bijzonder, je bent toch moslim….. Je denkt dat het genoeg is: genoeg om jezelf moslim te noemen!
Je eet toch geen varkensvlees, en ja je bent jong je wilt nog wel even van het leven genieten voordat je gaat trouwen en geen leuke dingen meer kan doen!
Je bid toch….ja dit is genoeg en je ouders zeggen misschien toch Allah is vergevingsgezind!!
En geloof zit toch in je hart!
Allemaal ok mijn beste broeder of zuster, maar ben je het jezelf niet verplicht om 5 minuten te nemen om te kijken of dit daadwerkelijk waar is……geef mij een paar minuutjes om jou een paar dingen te vertellen, niet een hele waslijst…
Lieve zuster of broeder,
Het leven is tijdelijk echt waar! Je kan nu over straat lopen en lachen maar over 2 minuten kan je hele leven een draai nemen die je niet verwacht. Je gelooft toch in Allah, je gelooft toch dat Hij alles kan doen….
Beste moslim, Hij kan dus ook jouw leven veranderen of nemen…..Wil je daar niet even niet over nadenken, dat je ieder moment kan sterven, denk aan wat er nog meer kan gebeuren en je weet, je kan de dood wel even wegstoppen maar hij komt……onaangekondigd!
Allah swt zegt in de quraan:
“Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen. Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde”  Quraan:67:1-2
“Iedere ziel zal de dood ondergaan, en voorwaar: Pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en wie van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting”  Quraan:3:185
Zie je niet wat Allah zegt in deze 2 verzen, zou dat niet genoeg zijn om na te denken over jouw geloof en wat hierna gaat gebeuren?
Ben jij zeker ervan dat je niet snel zal sterven? Heb jij een contract gesloten hiervoor? Nee je hebt geen contract, je weet niet eens wat er de komende dag gaat gebeuren laat staan JOUW afspraak met DE DOOD! Maar vergis je niet in dat je alles kan maken omdat Allah jou toch wel vergeeft, nee je moet wel zoeken naar vergiffenis en berouw tonen…
Je kan niet je leven leiden zoals jij denkt dat goed is en vervolgens denken dat Allah wel vergeeft….NEE je moet berouw tonen!
Maar misschien wil je wel maar denk je dat je het nog niet kan, je bent er niet aan toe…..of wat zullen je vrienden of vriendinnen wel niet zeggen….of misschien zit je nog te diep in zondes dat je denkt dat het toch niet zal lukken?
Anas Ibn Maalik zei dat onze Profeet heeft gezegd:
“Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem dan een van jullie zou zijn als hij zijn kameel in een dorre woestijn zou kwijtraken en hem dan plotseling zou vinden” Overgeleverd door Buchari & Muslim
Weet je dan niet dat Allah jou zal blijven vergeven totdat de doodsrochel jouw keel bereikt!
Abdullah Ibn Umar Al Khattaab zei dat onze Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd:
“Allah, de Heer van Eer en Glorie, zal het berouw van een dienaar van Hem accepteren totdat zijn doodsgerochel begint” Overgeleverd door Tirmidzie
Abu Bakrah zei dat iemand onze Profeet, vrede zij met hem, vroeg wie de beste mens is. Hij antwoordde:
“ Iemand die lang leeft en goede daden verricht” toen vroeg hij wie de slechtste mens was Hij antwoordde “iemand die lang leeft en slechte daden verricht”  Overgeleverd door Ahmad
Thalha zei dat onze Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd dat niemand volgens Allah beter is, dan iemand die lang leeft in de Islaam en zijn leven lang : SubhanAllah, Laa Illaha Illallah en Allahu Akbar zegt”  Overgeleverd door Ahmad
Waarom zou je niet meer gaan lezen over het geloof?
Waarom zou je niet wat meer gaan nadenken over hoe jouw situatie zal zijn in het hiernamaals…Kijk al jouw vrienden en vriendinnen, je weet dat zij jou niets zullen baten op het moment dat jij oog in oog staat  met de Engel Des Doods!
Weet je dan niet in welke vorm de Engel des Doods komt als je Allah ongehoorzaam bent geweest?
Whallahi je zou de aanblik niet aankunnen…
Beste broeder of zuster, denk na voor het te laat is, laat je niet misleiden door shaitaan, deze wereld is slechts een beproeving.
Weet jij dat deze wereld voor Allah niets voorstelt! Hoe kan jij dan zo verliefd zijn op het wereldse leven?