De profeet Salallahoe 3alaihi WaSellem heeft gezegd: ' Allah zal een man van mijn gemeenschap redden waar de gehele schepping bij staat op de Dag van de Opstanding. Er zullen 99 rollen (waar zijn zonden opgeschreven zijn) uitgerold worden, die zover reiken als het oog kan zien. Vervolgens zal er gezegd worden:' Ontken jij iets van wat hier vermeld wordt, of zijn Mijn engelen die deze zaken opgeschreven onrechtvaardig voor je geweest?' Waarop hij zal zeggen: ' Nee Mijn Heer!' Vervolgens zal er gezegd worden:' Heb jij een excuus?' Waarop hij zal zeggen:' Nee Mijn Heer!'' Vervolgens zal er gezegd worden: 'Voorwaar je hebt nog een goede punt bij ons en vandaag zal
er je geen onrecht aangedaan worden!' Vervolgens komt men met een blaadje waar de geloofsbelijdenis op staat. Dan zal er tegen deze man gezegd worden:' Woon het wegen van je Daden bij.' Hij zal zeggen:' Oh Mijn Heer, wat is dit blaadje in verhouding met deze 99 Rollen?' Er zal dan gezegd worden:' Er zal je geen onrecht aangedaan worden!'
Waarop de Rollen aan de ene kant van de Weegschaal gelegd worden en het blaadje aan de andere kant, vervolgens zal de Weegschaal naar de kant van het blaadje doorslaan. En er is niets dat zwaarder weegt dan de Naam van Allah, De Allerhoogste.'
Authentiek verklaard door Sheick Naasir in S.D/1776

Sheichoel Islam RadiaAllah 3anhoe heeft gezegd:' Dit zijn de 99 rollen die uitgespreid worden, volgeschreven met zonden. En het kan zijn dat er anderen met evenveel(rollen) zullen komen en weer andere met nog meer(dan die 99) en andere die deze behandeling niet zullen krijgen.' Vervolgens zegt hij:' Dit is omdat de Geloofsbelijdenis die hij had gezegd,gepaard ging met
Oprechtheid en zuiverheid. Het kan zijn dat woorden hetzelfde klinken en een aanbidding er hetzelfde uitziet, maar zij zéér uiteenlopend zijn door de Oprechtheid die ermee gepaard gaat.'
AlFataawah 10/735

Maar wat sommige mensen beweren, namelijk dat het Geloof in hun harten aanwezig is zonder dat zij dit innerlijk met hun daden vertonen of bewijzen, zijn enkele Beweringen die de persoon in kwestie niet van nut zullen zijn!

Er bestaat een sekte binnen de islam die beweert dat het Geloof enkel en alleen is het hart aanwezig is, en dat de daden niet onder het begrip 'geloof' vallen. Sommige onder hen zeggen:' Het ware geloof is een overtuiging met het hart.' Andere zeggen:' Het Geloof is een woord dat men
uit met de Tong.' En weer andere onder hen zeggen:' Het geloof is een overtuiging met het Hart en woorden met de Tong.' En al deze 3 sekten vormen samen een groep, die de 'Moerdji3ah' genoemd worden. Zij worden zo genoemd omdat zij de daden niet tot het Geloof laten behoren. Doch de Boodschapper van Allah Salallahoe 3laihi WaSellem heeft ons duidelijk gemaakt dat de
daden deel uitmaken van het begrip 'Geloof'. Dit o.a met de woorden:' Het Geloof bestaat uit 70 delen. De hoogste Graad hiervan is het zeggen dat Niemand het recht heeft om Aanbeden te worden dan Allah en de Laagste Graad is dat men een Obstakel van de weg verwijderd.'
Authentiek verklaard door Sheick Naasir in 'Al-Imaan' van ibnoe Taymiyyah.

Men ziet dus dat de Boodschapper Salallahoe 3aihi WaSellem de daden van de Ledematen -en in dit geval het verwijderen van een Obstakel -tot het Begrip 'Geloof' liet behoren.

Moge Allah Ta3ala ons tot de waarachtige laten behoren en tot de Moetaqoen die Djennah Firdaus in zullen gaan inshaAllah..Allahoema Amien..