Vraag:
Waarom verbiedt de Islam varkensvlees, terwijl het varken een van de schepsels  van God is?.
Antwoord:
Alle Lof is voor Allah.
Allereerst:
Onze Heer heeft het eten van varkensvlees in onherroepelijke woorden verboden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Zeg: “Ik vind in wat aan mij is geopenbaard geen verbod dat een eter iets eet, behalve wanneer het een kadaver dier is, of stromend bloed, of varkensvlees. Want, voorwaar, het is onrein, of zwaar zondig waarover iets anders dan de Naam van Allah is uitgesproken. Wie dan door nood gedwongen is (daarvan te eten), zonder dat hij het wenst en zonder dat hij overdrijft: voorwaar, dan is jouw Heer Vergevensgezind, Meest Barmhartig. [ Al An’aam 6:145]
Door de genade van Allah en Zijn vriendelijkheid naar ons toe, heeft Allah ons toegestaan van alle goede dingen te eten en Hij heeft niets behalve hetgeen onzuiver is, verboden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“…en hij staat hun At-Tayyibaat (d.w.z. alle goede en wettige wat betreft dingen, daden, geloof, personen en voedsel) toe en hij verbiedt hun Al-Khabaa’ith (d.w.z. al het slechte en onwettige wat betreft dingen, daden, geloof, personen en voedsel)” [Al A’Raaf 7:157]
Wij twijfelen er geen moment aan dat het varken een vuil en smerig dier is, en dat het eten daarvan schadelijk is voor de mens. Bovendien leeft het van vuil en vuiligheid, en het is iets afstotelijks voor degenen van gezonde aard die weigert het aan te raken, omdat het eten ervan ofwel een oorzaak ofwel een teken van de eigenaardigheid van een persoon is.
Ten Tweede:
Wat betreft het lichamelijk kwaad veroorzaakt door varkensvlees, heeft modern wetenschap een aantal dingen bewezen, zoals het volgende:
      Varkensvlees wordt beschouwd als een van de soorten vlees die de meeste cholesterol bevat, een toename waarvan in de bloedstroom leidt tot een toegenomen waarschijnlijkheid van geblokkeerde slagaders. De vettige zuren in varkensvlees zijn ook van een ongewone formatie, vergeleken bij de vettige zuren in ander soort voedsel, die makkelijker door het lichaam geabsorbeerd worden en daardoor een toename van het cholesterolgehalte veroorzaken.
      Varkensvlees en varkensvet dragen bij aan de verspreiding van kanker aan o.a. de dikke darm, prostaat en bloed.
      Varkensvlees en varkensvet dragen bij aan zwaarlijvigheid en verwante ziekten die moeilijk te genezen zijn.
      Het eten van varkensvlees leidt tot schurft, allergieën en maagzweren.
      Het eten van varkensvlees veroorzaakt longinfecties die het gevolg zijn van lintwormen, longwormen en bacteriologische infecties van de longen.
Het ernstigste gevaar van het eten van varkensvlees is dat varkensvlees lintwormen, die tot een lengte van 2-3 meter kunnen groeien, bevat. De groei van de eieren van deze wormen in het menselijke lichaam zou tot krankzinnigheid en hysterie kunnen leiden indien zij in het gebied van het brein groeien. Indien zij in het gebied van het hart groeien kan dat tot hoge bloeddruk en hartaanvallen leiden. Een ander soort worm die in varkensvlees te vinden is, is de trichinose worm die niet gedood kan worden door het koken, de groei waarvan in het lichaam kan leiden tot verlamming of huiduitslag.
De dokters hebben bevestigd dat lintwormziekte beschouwd wordt als een van de ernstige ziekten die het gevolg kan zijn van het eten van varkensvlees. Het kan zich in de dunne darm ontwikkelen en kan na enkele maanden in een grote worm groeien wiens lichaam uit duizend delen samengesteld is, met een lengte van 4-10 meter, die alleen in de darm van de besmette persoon leeft en een deel daarvan zou kunnen verschijnen bij zijn ontlasting. Wanneer het varken zijn eieren slikt en opneemt, gaan zij de weefsels en spieren in de vorm van larvenzakken binnen, de vloeistof en het hoofd van de lintworm bevattend. Wanneer een persoon besmet varkensvlees eet, wordt de larve een volledige worm in de darm. Deze wormen veroorzaken zwakheid en een tekort aan vitamine B12, wat tot een specifiek soort bloedarmoede leidt, wat weer tot zenuwproblemen kan leiden. In sommige gevallen kunnen de larven het brein bereiken en zo stuiptrekkingen, toegenomen druk binnen het brein, epilepsie en zelfs verlamming veroorzaken.
Het eten van varkensvlees dat niet grondig gekookt is, kan ook leiden tot trichinose (plaag met een haarachtige draadworm). Wanneer deze parasieten de dunne darm bereiken, verschijnen drie tot vijf dagen later vele larven die de darm binnengaan en het bloed bereiken, van waar zij de meeste weefsels van het lichaam bereiken. De larven bewegen naar de spieren en vormen daar cysten, en de patiënt lijdt intense spierpijn. De ziekte kan zich ontwikkelen tot infectie van het cerebrale vlies en brein en infecties van de hartspier, longen, nieren en zenuwen . Het kan een dodelijke ziekte zijn in sommige gevallen.
Het is bekend dat er sommige ziekten zijn die uniek zijn voor mensen en noch zijn gedeeld met enig ander diersoort behalve het varken, zoals reuma en gezamenlijke pijn. Allah sprak inderdaad de waarheid toen Hij zei (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, Hij heeft slechts voor jullie verboden het gestorvene (het  niet ritueel geslachte), het bloed, het varkensvlees, en dat waarover (bij het slachten) een andere naam dan die van Allah is uitgesproken. Maar wie door nood gedwongen is, zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, dan is het voor hem geen zonde. Voorwaar, Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Al Baqarah 2:173]
Dit zijn enkele schadelijke effecten van het eten van varkensvlees. Misschien na het bestuderen daarvan zult u geen twijfels hebben over het verbod daarop. Wij hopen dat dit de eerste stap zal zijn van jouw leiding naar de ware godsdienst. Dus stop, onderzoek, kijk en denk, objectief en eerlijk, enkel zoekend om de waarheid te ontdekken en om die te volgen. Ik vraag Allah om u naar datgene te leiden wat het best voor u in deze wereld en in het Hiernamaals is.
Maar zelfs wanneer wij niet over de schadelijke effecten van het eten van varkensvlees hadden geweten, zou het ons geloof dat het haraam (verboden) is niet in het geringste veranderen, of ons besluit ons te onthouden daarvan verzwakken. U weet dat toen Adam (vrede zij met hem) van de Tuin (het Paradijs) werd verdreven, was het omdat hij van de boom at waarvan Allah hem verbood te eten. Wij weten niets van die boom af en Adam hoefde niet te informeren naar de reden waarom het werd verboden daarvan te eten. Integendeel, het was genoeg voor hem, zoals het genoeg voor ons en voor iedere gelovige is, te weten dat Allah het verboden heeft.
Kijk naar enkele van de schadelijke effecten van het eten van varkensvlees; kijk naar het onderzoek van de Vierde Jaarlijkse Conferentie van Islamitische Geneeskunde, de Koeweitse uitgave, p. 731 ff; en Al-Wiqaayah Al-Sihhiyyah fi Daw’ al-Kitaab wa’l-Sunnah door Lu’lu’ah bint Saalih, p. 635 ff.
Maar wij vragen u opnieuw: Is varkensvlees niet verboden in het Oude Testament wat een deel van uw Heilig Boek vormt?
"Eet geen enkel verachtelijk ding. Dit zijn de dieren die u kunt eten… Het zwijn is ook onrein; hoewel het een scheiding in de hoef heeft, het herkauwt niet, u is niet toegestaan hun vlees te eten of hun kadavers aan te raken". (Deuteronomium 14:3-8)
Zie ook Leviticus (engels) 11-1-8
We hoeven niet het bewijs te citeren dat varkensvlees voor de Joden verboden is. Indien u enig twijfel heeft, vraag dan de mensen en zij zullen het u vertellen. Maar waar wij denken dat wij u aandacht voor moeten vragen zijn enkele andere dingen die ook in uw Heilig Boek vermeld zijn, dit keer in het Nieuwe Testament dat u vertelt dat de regels van de Thora nog steeds van toepassing zijn op u en niet veranderd kunnen worden. Staat het niet in de Bijbel dat de Messias zei:
"Denk niet dat ik gekomen ben de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen hen af te schaffen, maar hen aan te vullen. Ik vertel u de waarheid, totdat de hemel en aarde verdwijnen, zal niet de kleinste brief, niet de kleinste streek van een pen, in geen geval verdwijnen uit de Wet totdat alles bereikt is". Mattheus 5:17-18
Met deze tekst hoeven wij niet naar een andere verklaring betreffende varkensvlees in het Nieuwe Testament te zoeken, maar wij zullen hier nog een citaat toevoegen die definitief aantoont dat varkensvlees onzuiver is:
"Een grote kudde varkens werden gevoerd op de nabijgelegen helling. De demonen smeekten Jezus: 'Stuur ons te midden van de zwijnen; sta ons toe in hen te gaan'. Hij gaf hen toestemming, en de kwade geesten kwamen naar buiten en gingen in de zwijnen". Marcus 5:11-13
Misschien zult u zeggen dat dit afgeschaft is en dat Peter zus en zo zei en Paul zei zus en zo..?
Dit is het veranderen van de woorden van Allah en het afschaffen van de Thora en de woorden van de Messias die naar u bevestigde dat het zou blijven zolang de hemel en aarde blijven. Kan dit door de woorden van Paul of Peter afgeschaft worden?
Laten we aannemen dat dit waar is en dat het verbod inderdaad werd afgeschaft, maar waarom bekritiseert u dit verbod in de Islam, terwijl het aanvankelijk voor u verboden was.
Ten Derde:
Wat betreft uw vraag dat indien het eten ervan verboden is, waarom heeft Allah dan varkens geschapen? Wij denken niet dat u serieus bent, anders zouden wij u vragen: waarom heeft Allah zus en zo van de andere dingen die schadelijk of walgelijk zijn, geschapen? Liever nog zouden wij u vragen: waarom heeft Allah de Shaytaan geschapen?
Is het niet het voorrecht van de Schepper om Zijn slaven te bevelen zoals Hij wil en over hen te heersen zoals Hij wil. Niemand kan Zijn Heerschappij omverwerpen of Zijn woorden veranderen.
Is het niet de plicht van het geschapen wezen, de slaaf, om tegen zijn Heer te zeggen, telkens wanneer Hij hem beveelt om iets te doen: "Wij horen en wij gehoorzamen"?
U zou van zijn smaak kunnen genieten en het willen eten, en degenen om u heen kunnen daarvan genieten, maar verdient het Paradijs niet bepaalde offers van uw kant van datgene uw hart verlangt?.
Islam Q&A